Heritage

Svítidlo inspirované sklářskou tradicí v oblasti Jablonecka a Poniklé

Práce je zaměřená na duté perle, které se v této oblasti hojně vyráběly a nyní je lze nalézt pouze v Poniklé. Duté perle jsou světový unikát, „naše“ dědictví, z čehož vznikl název svítidla – Heritage. Použití dutých perel jako dominantního prvku svítidla má symbolický význam, neboť světlo je pomyslným šperkem interiéru. Výhod využití těchto perliček u světelných objektů je více. Nejedná se pouze o optické vlastnosti, které jsou patrné u tradičního stříbření perlí, kdy se povrch perliček promění ve skupinu zrcátek, ale i o celkovou váhu svítidla, která je nízká i při využití většího počtu dutých perlí. Specifikum dutých perlí spočívá ve výrobě několika perliček vkuse a s tím související montáž, která dovoluje jiné tvarování, než je tomu např. u klasických korálků, které se navlékají po kusech. U mého diplomového projektu bylo cílem vzdát hold tradičnímu českému řemeslu a propojit ho s moderním sklářstvím, kde se unikátnost snoubí se sériovostí.

Celá práce otevírá diskuzi nad novým využitím dutých perlí, které byly do současnosti spojovány pouze s vánočními ozdobami a dříve s bižuterií.

 

„Svítidlo Terezy Drobné odkazuje nejen k výrobě dutých perlí, ale i vánočních ozdob, které se z nich vytvářely od počátku 20. století.
V podstatě tedy dává tradičnímu předmětu novou podobu i funkci, kde nápaditě využívá hry s měřítkem i světelných reflexí znásobených stříbřeným sklem.“

PhDr. Petr Nový